check

VIKTIGA SAKER

Enkät för klargörande

Klicka på knappen för att komma igång

Start

Fråga 1 av 4

Dina drömmar säger att du längtar efter någon eller flera av följande:

(Välj allt som gäller)
A

Känna till min prägling

B

Goda relationer

C

Disponera min tid bättre

D

Hälsa

E

Närvaro

F

Intuition

G

Bygga en livsstil som passar mig bättre

H

Annat

Fråga 2 av 4

Beskriv ditt nuläge i förhållande till dina drömmar:

Skriv så utförligt du kan. Ju mer info jag får ju enklare blir det för mig att hjälpa dig!

Fråga 3 av 4

Vad tror du det är som håller dig tillbaka från att nå dina mål?

Skriv så utförligt du kan. Ju mer info jag får ju enklare blir det för mig att hjälpa dig!

Fråga 4 av 4

Vad skulle du önska att det fanns för hjälp att få?

Skriv så utförligt du kan. Ju mer info jag får ju enklare blir det för mig att hjälpa dig!

Bekräfta och skicka in