check

VIKTIGA SAKER

Enkät för klargörande

Klicka på knappen för att komma igång

Start

Fråga 1 av 4

Dina drömmar säger att du längtar efter någon eller flera av följande:

(Välj allt som gäller)
A

Känna till min prägling

B

Goda relationer

C

Disponera min tid bättre

D

Hälsa

E

Närvaro

F

Intuition

G

Bygga en livsstil som passar mig bättre

H

New Choice

Fråga 2 av 4

Beskriv ditt nuläge i förhållande till dina drömmar:

Fråga 3 av 4

Vad tror du det är som håller dig tillbaka från att nå dina mål?

Fråga 4 av 4

New Question

A

New Choice

Bekräfta och skicka in