Kroppens intelligens

intuition kroppen Dec 09, 2019

 En gång i tiden levde jag som att min kropp var min fiende. Jag försökte på alla sätt att få den till saker den egentligen inte kunde, ville eller var lämpad för. Till slut sade den ifrån i full kraft!

 Jag somnade under viktiga möten. Skador uppstod så fort jag försökte komma igång att träna. Om jag drack alkohol fick jag förgiftningssymptom med kräkningar, huvudvärk och sängliggande som resultat.

 Parallellt med att detta skedde i min kropp började jag höra, känna och förstå saker jag aldrig innan hade uppmärksammat. När jag kunde lyssna in kroppen började jag också försöka tyda och lyda dess signaler. Vila, tillbakadragenhet och alkoholfrihet var delar av det recept jag till slut förstod att min kropp förskrev för mig, och som också ledde till min läkning.

 Efterhand kom...

Fortsätt läsa...

Om vi gör som vi alltid gjort kommer vi alltid ha det som vi alltid haft det

Mitt metodiska arbete för att avslöja inpräglade beteenden och strategier (som inte bara fuckat upp mina försök att leva mitt liv fullt ut, utan också många andras) kallar jag för omprägling.

Det innebär att du övar upp din medvetenhet om dina tankar, känslor och handlingar för att stödja den fysiska kroppen att börja bygga nya automatiska beteenden och strategier.

Unfuck yourself med andra ord! Låt mig förklara lite djupare så du kanske bättre förstår vad jag menar:

En tanke säger dig att du är dålig, borde skärpa dig, inte duger eller kanske att du inte är snygg nog. Tankar som dessa kallar jag resultat.

Dessa resultat kommer från olika situationer du som barn upprepat befunnit dig i och tolkat, och de påföljande handlingar du instinktivt utförde för att få känna dig trygg.

Dina tolkningar och handlingar...

Fortsätt läsa...

Unfuck yourself

      Det finns knappast någon som lika frekvent och så gott som obemärkt fuckar med dig som du själv. Dina i princip omedvetna, automatiska loopar av tankar, känslor och påföljande handlingar är i stor utsträckning rena rama övergrepp som du utsätter dig själv för, dag ut och dag in.

      Vissa av oss människor lever hela livet i den här omedvetenheten och ligger sedan på dödsbädden och ångrar att vi inte levt mer utifrån oss själva och vårt väsen än utifrån förväntningar och mönster. Hur blir det så?

      Det börjar redan när du föds och när du växer upp. Ditt nervsystem fokuserar på att lära dig så mycket som möjligt om hur du ska bete sig för att överleva och reproducera dig. Detta är medfödda instinkter...

Fortsätt läsa...

G L Ä D J E

magi vardagsglädje Nov 11, 2019

Min mamma hade ett stort bekymmer när hon kämpade mot en aggressiv cancer, utöver sjukdomen i sig. Det var att inte alla hennes fyra barn levde i en kärleksrelation. Hon ville så gärna att vi skulle få uppleva den kärlekslycka hon själv upplevt med vår pappa. Hennes högsta önskan gällande mig var uppfylld när jag presenterade min Jörgen för henne för första gången, ett par veckor innan hon gick bort.

 Glädjen i mammas ögon var så påtaglig. När hon viskade fram: Åh vilken lycka! strömmade tårar över mina kinder. Jag kände en total avslappning och glädje när jag såg min döende mamma finna frid i att jag var älskad och hållen av en man.

I botten av alla positiva känslor vilar trygghet, och i botten av alla negativa känslor vilar rädsla. Utifrån dessa två grundkänslor...

Fortsätt läsa...

S J Ä L V K Ä N S L A

kroppensgps självkänsla Nov 03, 2019

Självförtroende, självbild, självkänsla och självvärde är separata begrepp som jag använder för att vidga perspektivet på ordet självkänsla.

Mina definitioner för de fyra begreppen är i korthet:

Självförtroende Du tror på dig själv, att du kan, vågar och får göra det du förutsätter dig.

Självbild Så här ser du på dig själv.

Självkänsla Du känner och hör dig själv och din kropps signaler.

Självvärde Det här är det värde du tilldelar dig själv.

Självkänslan är för mig den del som jag kallar kroppens GPS och som utgör själva bottnen för ditt självförtroende, din självbild och ditt självvärde.

Alltså - självkänslan är den del som känner, hör och signalerar till dig vad som pågår, vad...

Fortsätt läsa...

Tiden och to-do´s

stillhet stress tiden Oct 21, 2019

T I D E N

Min klient Johanna delade med sig av en fundering kring tid och to-do som handlar om späckat schema versus stillhet. Så här berättade hon:

Jag är i en period när jag har svinmycket att göra, inser hur jag bara tryckt in to-do´s i kalendern med tanken att ”det är bara att beta av”. Men så blir jag blockerad, osorterad och stressad. Vet inte var jag ska börja och när jag ska vara klar. Försöker göra lite här och lite där men upptäcker hur ineffektiv jag är. Bestämmer mig för att skita i allt och går ut i skogen. Kopplar bort och tittar på allt det gröna, känner dofter och luften mot huden. När jag kommer hem märker jag hur jag verkar ha sorterat omedvetet, för plötsligt kan jag se klart vad jag ska prioritera och vad som faktiskt inte är särskilt viktigt.

För mig är det här ett tydligt...

Fortsätt läsa...

Om rolltagningar i relationer

drama relationer roller Oct 13, 2019

Som barn lär du dig tidigt vem du ska vara i relation till andra, och barnets tolkningar kommer sedan att på olika sätt att spegla sig i alla dina relationer genom livet.

Det du idag upplever i dina relationer har sitt ursprung i din uppväxt. Det du fått lära dig om vad som är rätt och fel, hur du fått hjälp att tolka situationer och personer, vilka anpassningar du lärt och antagit, styr dig än i dag.

Man kan säga att du i dina nutida relationer lever med generationers påverkan i ditt nervsystem genom din prägling i uppväxten.

Alltså; vad dina föräldrar fört över på dig, som de i sin tur påverkats av från sina föräldrar, och så vidare genom generationer tillbaka.

Ett exempel: Blir du som barn hindrad eller förbjuden att uttrycka negativa känslor genom att dina föräldrar protesterar, stoppar eller straffar dig...

Fortsätt läsa...

Din inbyggda GPS

kroppen signaler Oct 07, 2019

Många av mina klienter som läker efter utmattningssyndrom vittnar om en sorg att inte orka lika mycket som innan de blev sjuka. Det säger en del om den okunskap vi människor har om vår inbyggda GPS; alltså den signal kroppen använder för att berätta för oss vad vi mår bra av och inte, och som vi omedvetet tränas i att inte lyssna till.

Vi lär oss tidigt att det är bra att vara stark, glad och att vi är duktiga när vi kan hålla många bollar i luften. Känslighet, trötthet och blyghet är inte uppskattade egenskaper, men att bita ihop och köra vidare ses som målmedvetet och driftigt.

Vi uppfostras till att följa strömmen av kapabla människor, samtidigt som vi tappar bort förmågan att lyssna på kroppens GPS-signal. Den som hjälper oss genom att säga stoppvänta eller nej.

Orsaken...

Fortsätt läsa...

Let´s GO BEYOND

V I L L  D U  F Ö R Ä N D R I N G ?
Om du är inne här hos mig och läser är du antagligen en person som hållit på mer eller mindre länge eller mycket med din personliga utveckling. Du har kanske uppnått vissa mål men upplever trots det ingen varaktig förändring på djupet?

Du får känslan av maktlöshet med jämna eller ojämna mellanrum. Gamla osköna situationer och känslor upprepar sig även fast du försökt göra vissa förändringar i tanke och handling.

För dig som vill ta tjuren vid hornen på riktigt, få ett skönare liv och leva såsom det passar just DIG, står nu dörrarna till Go Beyond öppna.

Go Beyond är en plattform som jag har byggt för dig att hitta din väg till mer frihet, glädje och balans. En inspirerande plats där du i samvaro med andra får nycklar...

Fortsätt läsa...

Om relationer och hur de kan hålla oss fångna

medvetenhet relationer Sep 16, 2019

Detta med relationer hörni, varför måste det vara så svårt?

Hur ofta upplever vi inte att vi inte har det som vi vill och behöver med våra människor? Hur ofta sliter inte relationer i hjärtat och försätter oss i så jobbiga känslor att vi nästan inte står ut?

En av mina klienter berättade om hur hennes sätt att se på sig själv och människorna runt henne ändrades under en fest hon var på med sin dåvarande kille. 

”Det bara hände. Jag såg plötsligt vad både min kille och jag, och flera andra gäster på festen, höll på med. Hur vi alla handlade utifrån samma fokus: att bli sedda, bekräftade och beundrade.”

När hon blev medveten om detta kunde hon släppa idén om hur hon behövde bli sedd och hur andra behövde handla...

Fortsätt läsa...
1 2 3 4 5 6 7
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.