G L Ä D J E

magi vardagsglädje Nov 11, 2019

Min mamma hade ett stort bekymmer när hon kämpade mot en aggressiv cancer, utöver sjukdomen i sig. Det var att inte alla hennes fyra barn levde i en kärleksrelation. Hon ville så gärna att vi skulle få uppleva den kärlekslycka hon själv upplevt med vår pappa. Hennes högsta önskan gällande mig var uppfylld när jag presenterade min Jörgen för henne för första gången, ett par veckor innan hon gick bort.

 Glädjen i mammas ögon var så påtaglig. När hon viskade fram: Åh vilken lycka! strömmade tårar över mina kinder. Jag kände en total avslappning och glädje när jag såg min döende mamma finna frid i att jag var älskad och hållen av en man.

I botten av alla positiva känslor vilar trygghet, och i botten av alla negativa känslor vilar rädsla. Utifrån dessa två grundkänslor lever vi sedan mer eller mindre våra liv i jakt efter den ena, och i flykt från den andra.

 Denna vecka vill jag sätta fokus på den känsla så många av oss söker, emellanåt lyckas fånga, men sällan får behålla under några längre stunder - nämligen just glädjen

 När jag frågar klienter om vad som bringat dem glädje i livet är det ofta stora saker som en ny bil, en ny familjemedlem, en befordran på jobbet eller kanske en dyr present de kommer att tänka på.

 Men hur är det med vardagsglädjen? Den som kommer av att det är ett fint ljus in i köket när du kommer upp på morgonen, en knopp i rabatten eller ett leende på någons läppar. Finns det plats, tid, uppmärksamhet nog för att uppleva den?

  Om du förmår stanna upp och låta livet presentera sig för dig i det lilla och enkla så kommer det att skänka dig vardagsglädje ofta och upprepat. Som ett sätt att börja notera de små glädjeämnen i vardagen kan du sätta ett larm som ringer på din uppmärksamhet två gånger om dagen. När larmet går tar du två minuter till att skriva ned allt du har omkring dig och är i, som du är glad över. Gör detta under hela veckan och reflektera efteråt vad som hänt med din förmåga att se och känna glädjen i det lilla.

Det du fokuserar på växer - både glädje och stress!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.