Kroppen

kroppen prägling Sep 02, 2019

Vår kunskap om kroppen består idag till mesta del av en massa förutfattade meningar och inpräntade idéer om vad kroppen är. Om hur man ska ta hand om den, hur den ska se ut, om vad som är rätt och fel och så vidare.

Jag har samlat på mig massor med kunskap om kroppen som jag vill dela med mig av till dig.

För lite mer än tjugo år sedan arbetade jag som Näringsmedicinare. Det innebär i korthet att jag hjälpte människor som hade fysiska bekymmer att bli fria från dem. Jag kom att bli rätt grym på det, och många cancersjuka började strömma till min mottagning efter rekommendation från klienter jag hade hjälpt med andra sjukdomsbilder och symptom.

 Jag, som i lagens mening var ”kvacksalvare”, fick inte behandla vissa patientgrupper, däribland cancersjuka. Men många av dem hade fått mig så hårt rekommenderad att de vägrade att följa lagen. Jag, som däremot inte vågade gå emot den, valde att ta emot dem för att enbart samtala med dem, utan att förskriva näringsmedicin.

 Jag och mina patienter började utforska kroppen, titta på makten som andra människor hade över deras liv, vara nyfikna på deras instinkter, uppskatta deras läkningspotential och leta upp orsaken till att de var så svårt sjuka.

Kunskapen jag fick i det arbetet ändrade allt för mig.

Jag insåg att orsaken till sjukdomen för det mesta kom från en svår händelse eller en längre period av stress, press eller övergrepp och att verkan kom att bli svåra fysiska symtom.

Symptom som när de negligerades kunde manifestera sig som en kronisk sjukdom.

Jag insåg att människor som utbildas i att förstå sig själva och lyssna på kroppens signaler kan välja en livsstil där varken kroppen eller själen kraschar.

Nu blev mitt kall att hjälpa människor att frigöra sig från felaktiga tankar och kroniska präglingar från uppväxten som hindrade dem.

Jag skrev en utbildning som så småningom köptes upp av ett företag som hade avtal med Försäkringskassan. I den första kursstarten deltog en grupp på 15 personer som var långtidssjukskrivna och uträknade sedan lång tid tillbaks. Min metod funkade. 90% av alla deltagare kom i arbete eller utbildning efter den 12 veckor långa kursen. Min tanke om hur människor blir sjuka och friska var rätt.

Jag vet med säkerhet, att OM du får chansen att titta på vad du har inpräglat i ditt system så kommer massor av spännande och positiva saker som ett brev på posten.

Hälsa, äkta hälsa, börjar med att du lär känna din konstruktion; den fysiska, den mentala och den energimässiga.

Jag kan visa dig sex nycklar som öppnar dörrar till kunskap och medvetenhet. Genom att få tillgång till dem i gemenskap och kontinuerlig träning hittar du möjligheten att prägla om dig, möjligheten att skapa en livsstil som bygger på att din kropp skall må bra så den kan vara en kemifabrik som ger dig sköna signalsubstanser istället för såna som sliter på dig och den. 

 Psykosomatik, somatopyskologi, placebo, nocebo, läkningspotential, cricadiska rytmen, maten som medicin och mycket annat kommer du att få lära dig om när du snart får möjligheten att på djupet växa som människa. 

Du kommer ställa dig själv i kontakt med själen därinne i dig, med din grymma intuition och kunna känna och uppleva att livet kan vara en riktigt kul berg-och-dalbana. 

Vi ses!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.