Kroppens intelligens

intuition kroppen Dec 09, 2019

 En gång i tiden levde jag som att min kropp var min fiende. Jag försökte på alla sätt att få den till saker den egentligen inte kunde, ville eller var lämpad för. Till slut sade den ifrån i full kraft!

 Jag somnade under viktiga möten. Skador uppstod så fort jag försökte komma igång att träna. Om jag drack alkohol fick jag förgiftningssymptom med kräkningar, huvudvärk och sängliggande som resultat.

 Parallellt med att detta skedde i min kropp började jag höra, känna och förstå saker jag aldrig innan hade uppmärksammat. När jag kunde lyssna in kroppen började jag också försöka tyda och lyda dess signaler. Vila, tillbakadragenhet och alkoholfrihet var delar av det recept jag till slut förstod att min kropp förskrev för mig, och som också ledde till min läkning.

 Efterhand kom också förståelsen för tankarnas inverkan på kroppen och vice versa. Jag noterade att en aldrig så förflugen tanke kunde göra så att jag förändrade hela mitt sätt att hålla kroppen! Vid de tillfällen jag satt fast i oro eller ångest manifesterade den det med den hållning man kan se hos en rädd människa.

  Jag noterade också att då jag rätade på mig, stretchade lite och andades djupa andetag kunde kroppen slappna av och återgå till att stå rakt upp med huvudet högt och axlarna ned.

 Det blev där och då så tydligt för mig hur resultatet av kroppens hållning genast smittade av sig på mitt mående och mina tankar! Jag började experimentera med olika tekniker och lärde mig successivt ännu mer om kroppens språk, bl.a. genom att studera Alexandertekniken.

 Nu kom relationen mellan kroppen och psyket att bli mitt huvudfokus. Man kan säga att jag nördade ner mig totalt!

 Idag ingår kroppen som en av de viktigaste delarna när jag arbetar med människor som på djupet vill förstå sig själva och sitt psyke.

 Gester, mimik, hållning, röst, tonläge och hudens färg är alla delar av kroppens språk som jag lyssnar på när jag träffar klienter. Dels för att de delarna avslöjar så mycket men framförallt för att de ger mig möjlighet att i högre utsträckning hjälpa en medmänniska att snabbare få klarhet och resultat i sin längtan efter frihet.

 Det kanske bästa rådet jag kan ge till dig som läser just nu är att stanna upp för ett ögonblick och börja hälsa på din fysiska kropp.

  • Vad händer i den?
  • Vad försöker den berätta för dig?
  • Vad vill den?
  • Vilket behov behöver du tillfredsställa för den?

 Med det som en återkommande handling kommer du och din kropp successivt att bli vänner.

 Den kommer att börja ge dig det du behöver och du kommer i gengäld att behandla den med den respekt den behöver. Och i stället för att racka ned på den kommer du att börja tacka den för att den bär alla de sinnen som tillåter dig att uppleva livet.

 Och i stället för att försöka stoppa jobbiga känslor av ångest, frustration, stress etc. och fysiska symtom som magont, huvudvärk och muskelspänningar o.s.v. så kommer du successivt förstå att kroppen vill uppmärksamma dig på att du t.ex. gått över gränsen, gjort sådant du egentligen inte ville eller pressat den till saker den inte var lämpad för.

 Detta arbete ger dig snabbt utdelning på både fysisk och psykisk hälsa men även på det s.k. sjätte sinnet. Här och nu vill jag endast hinta om det och låta dig bli tillräckligt intresserad av att sluta fred med din kropp, och som en bonus få den åtråvärda kontakten med din intuition. Din egen källa där härligheter såsom din lust, glädje och frihet finns.

Och det min vän, det är grejer det!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.