Medlem Maria berättar

prägling relationer tid Dec 28, 2019


Jag har tidigare tagit hjälp av Helena i mitt personliga utvecklingsarbete och det gav mig så enormt mycket. Under en tid har jag inte jobbat så aktivt med min fortsatta utveckling och såg ett medlemsskap i Go Beyond som en superbra möjlighet att få kontinuitet. Nya enkla verktyg att ha med sig i vardagen och fördjupning när det behövs.

För mig har nycklarna PRÄGLING, RELATIONER och TID varit särskilt viktiga ämnen att titta på. Jag har fått syn på viktiga saker, blivit medveten om mina triggers och lärt mig använda mig av kilar för att undvika att fastna i loopar. Jag har övat upp min acceptans och förmåga att använda tiden till min fördel. Metoden vi lär oss med att öppna och stänga dagen - wow!

Innan jag gick in i Go Beyond upplevde jag mig förvirrad och jag tyckte det var jättejobbigt att inte förstå varför jag reagerar starkt på vissa händelser och personer. Jag ältande en del och drogs med en känsla av hopplöshet.

Om någon funderar på om Go Beyond skulle funka för den så säger jag bara: Testa! Du får enkla verktyg och många nya insikter, och dessutom ett community där vi lär oss så mycket av att dela med oss och att få ta del av andras historier!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.