Om relationer och hur de kan hålla oss fångna

medvetenhet relationer Sep 16, 2019

Detta med relationer hörni, varför måste det vara så svårt?

Hur ofta upplever vi inte att vi inte har det som vi vill och behöver med våra människor? Hur ofta sliter inte relationer i hjärtat och försätter oss i så jobbiga känslor att vi nästan inte står ut?

En av mina klienter berättade om hur hennes sätt att se på sig själv och människorna runt henne ändrades under en fest hon var på med sin dåvarande kille. 

”Det bara hände. Jag såg plötsligt vad både min kille och jag, och flera andra gäster på festen, höll på med. Hur vi alla handlade utifrån samma fokus: att bli sedda, bekräftade och beundrade.”

När hon blev medveten om detta kunde hon släppa idén om hur hon behövde bli sedd och hur andra behövde handla för att hon skulle känna sig nöjd, och om att hon behövde ha sin kille att bete sig på ett visst sätt gentemot henne. 

Det blev en sådan avgörande insikt att hon bestämde sig för att avsluta relationen. Nu ville hon läka och ta ansvar för sig själv på egen hand utan att hänga upp sin känsla av trygghet på en annan människa. Så hon berättade för honom att hon valt att hon skulle leva ensam. Han valde att slå en vas i golvet och en knytnäve mot hennes käke.

Saker blir tydliga på olika sätt i våra liv. När du kan se vad du gör för att känna trygghet kan du vara mer medveten kring hur du väljer att handla. Du kan upptäcka hur du väljer sånt som är bekant, även om det gör dig illa. Och du kan inse hur ofta du faktiskt tror dig behöva andra människors bekräftelser för att känna dig trygg.

Den onda cirkeln framträder plötsligt tydligt för dig. Den som bara kan slutas när du synar dina präglingar, dina rolltagningar och dina triggers in i de omedvetna automatiska looparna.

Då, när de sakerna blir tydliga kan förändring ske, som i historien ovan. Även om det är förfärligt att en vas och en käke får stryk så är det ändå kvitton på uppvaknande.

Och i uppvaknandet kan vi börja se och förstå saker om oss själva. Saker som jag har delat upp i sex nycklar. De sex nycklarna ger jag alla mina klienter, och nu är jag är redo att ge dem till dig.

Är du redo att se dig själv, även om det är plågsamt att ställas inför synen att du kanske beter dig sämre än du önskade, gentemot både dig själv och andra?

Är du redo att ta kliven, steg för steg, mot frihet, lust och glädje?

I Go Beyond, som är en helt ny plattform jag byggt, börjar din resa. Där kommer jag att gå "bredvid" dig. Du kommer också vara omgiven av medmänniskor som vill åt samma håll som du.

Vi kommer jobba helt utifrån allas helt unika förutsättningar och drömmar på ett alldeles nytt och finurligt sätt men många infallsvinklar och oväntade happenings för att säkerställa medlemmarnas framgång, ett steg i taget.

Så, är du redo?

Följ 
denna länk få mer information och lämna din kontaktdata där, så skall du få ett erbjudande som jag tror att du får svårt att tacka nej till.

Vi ses där...om du vill :)

Helena

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.