Präglingen

barndom prägling Sep 09, 2019

Din barndoms prägling styr den du är i dag i så hög grad att du skulle bli mörkrädd om du visste!

För mig är vetskapen om präglingen vägen in i medvetenhet.

Medvetenhet om hur just du är präglad. Alltså specifikt om vad som satt sina spår i just dig och vad som skapat just din automatik när det gäller t.ex. impulser och försvarsmekanismer. Automatik som utlöses av det jag benämner som triggers.

Vad vet du om dina specifika triggers och om orsaken till dem? Vad vet du om det som driver dig? Vad vet du om det som stoppar dig? Om vem och vad du egentligen är, bortom dina präglingar?

Att hjälpa dig ta reda på vem och vad du är under alla koncept, rädslor, präglingar och instinkter har blivit en passion för mig.

Verktyg att hitta svaren till dessa frågor är en av de sex nycklarna jag lär ut till alla mina klienter och elever.

När du vet det så kan din personliga utveckling på djupet starta. Så länge du skippar dessa specifika fakta så kommer du bara att ”lägga locket på” eller bygga din utveckling på lös grund.

Men med kunskap och medvetenhet får du MAKT.  Det låter väl maffigt?

Att ha makt över din livssituation är att veta vad som pågår och förstå varför. Att ha verktyg att nå djupare och till en tryggare plats där du bättre förstår och förmår ta rätt beslut, välja rätt steg och handling. Rätt för DIG.

När du startar upp arbetet med att komma i kontakt med det djupaste inom dig öppnar du upp för att sluta fred med dig själv.

Du börjar sätta dig själv i centrum för dina beslut. Resultatet blir inte, som många kanske tror, egoism, utan en människa som lever fritt och flödar av energi, lust och glädje som hon då kan dela med andra…helt oegoistiskt till och med!

Intresserad? Klicka här och lämna dina kontaktdata så kommer du inom kort att få ett erbjudande som du förmodligen får svårt att tacka nej till. Inte bara för att det är så in i helskotta bra utan också för att det NÄSTAN ÄR GRATIS.

 Peace and Love

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.