Om rolltagningar i relationer

drama relationer roller Oct 13, 2019

Som barn lär du dig tidigt vem du ska vara i relation till andra, och barnets tolkningar kommer sedan att på olika sätt att spegla sig i alla dina relationer genom livet.

Det du idag upplever i dina relationer har sitt ursprung i din uppväxt. Det du fått lära dig om vad som är rätt och fel, hur du fått hjälp att tolka situationer och personer, vilka anpassningar du lärt och antagit, styr dig än i dag.

Man kan säga att du i dina nutida relationer lever med generationers påverkan i ditt nervsystem genom din prägling i uppväxten.

Alltså; vad dina föräldrar fört över på dig, som de i sin tur påverkats av från sina föräldrar, och så vidare genom generationer tillbaka.

Ett exempel: Blir du som barn hindrad eller förbjuden att uttrycka negativa känslor genom att dina föräldrar protesterar, stoppar eller straffar dig för dem, så kommer du fortsättningsvis att dölja dessa för andra. Det kan resultera i att du delvis eller helt stänger av dina egna behov. På det kan det komma två olika beteenden i relationer:

  1. Du låter andras behov och känslor vara viktigare än dina.

  2. Du stoppar andras känsloliv på olika sätt. T.ex. så kan kramar vara ett lika effektivt sätt att stoppa någons känslouttryck som hårda ord.

Ett annat exempel: Om du växer upp i en familj med många konflikter så skapar det känslor av otrygghet av olika slag. Istället för att utrycka otryggheten kan du utveckla en person som skyr konflikter och som gör vad som krävs för att du själv eller andra skall slippa utsättas för dem. Du blir diplomat och/eller medlare.

Det innebär att, så snart en konflikt riskerar att uppstå mellan andra eller riktas mot dig, så ser du till att stävja detta. Kanske blir du en person som egentligen hela tiden ser till att andra har det bra, för att slippa känna obehaget när någon blir arg, irriterad eller ledsen.

Ytterligare ett exempel är att om du som barn blev straffad eller utsatt för utfrysning, också fick en medföljande känsla att inte duga eller få finnas till. Då kan du senare i livet utveckla en person som gör detsamma mot andra, eller som låter andra fortsätta att göra det mot dig.
 
I relationer finns tre vanliga roller som är byggda på helt andra saker än de stabila och sunda byggstenarna trygghet och kärlek. I stället är de rollerna komna ur en mer eller mindre permanentad otrygghet med ursprung i exempel liknande de jag beskrivit ovan. Påföljden av det blir att nervsystemet signalerar stress med instinkten att överleva som grund.

Oavsett om livet faktiskt är hotat, eller om det bara handlar om en diskussion om vem som skall få bestämma färgen på väggarna, så reagerar kroppen med samma slags signalsubstanser. Och du antar den eller de roller du lärt dig att använda då du upplevde din trygghet hotat som barn - rollen som Offer, Räddare eller Förövare.

När vi sedan hamnar i relationer uppstår ett  ”Drama” som bygger på något av tre scenarier:

  1. Offret som möter en Räddare
  2. Förövaren som möter ett Offer
  3. Räddaren som möter en Förövare

Inom dessa tre scenarier kommer man alltid att kunna skönja en obalans. Tittar man djupare in så finns i alla tre fallen, och i alla tre rolltagningarna, ett djupt samband med barndomens mer eller mindre otrygga händelser. Det anmärkningsvärda med dessa olika scenarier är att de är ytterst vanliga i de flesta relationer.

Ofta bär människan en omedveten otrygghet med påföljande reaktivitet såsom t.ex. anpassning, manipulation, försvar och attacker. Det innebär att relationer ofta lever med en dold agenda istället för med en öppen, ärlig och modig kommunikation om vad var och en behöver.

Medvetenhet om dina egna präglingar och rolltagningar är det första steget till fria relationer. Det vill säga; du börjar att undersöka och ta ansvar för dina rolltagningar och hitta till trygghet inom dig själv. Att sluta döma och jämföra kommer som ett brev på posten när du ser hur du är fullt ut ansvarig för din del i en relation.

När du frigjort dig från dina rolltagningar så kommer du också att acceptera den andra och släppa den fri att vara som den är, och att ta sitt eget ansvar.

 Vill inte din partner eller vän gå med på att ta ansvar för sin rolltagning och för att uppgradera er relation så behöver du avlägsna dig. Det behöver inte betyda att relationen måste ta helt slut utan kan innebära att frekvensen, tiden och sättet ni umgås på kan behöva ändras lite.

Tips! Om du vill vara kvar i en kärleksrelation som skaver för mycket så kan det innebära att ni tillsammans behöver hitta nya sätt för att bland annat inte gå in i era rolltagningar. För det finns många fina verktyg i min onlinetjänst för egenstudier ”Rum för kärlek” som du hittar om du följer länken här: https://www.beyondillusions.se/offers/CuSs3Pe6 

PS1! Använder du kupongkod ROLLTAGNINGOKT19 så får du 50% rabatt på "Rum för kärlek" fram tom den 21/10. 

PS2! När du köper "Rum för kärlek" så får du också kursen "Grunden" (ord 995:-) på köpet. I den kan ni enskilt och tillsammans förstå era respektive präglingar och rolltagningar.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.