S J Ä L V K Ä N S L A

kroppensgps självkänsla Nov 03, 2019

Självförtroende, självbild, självkänsla och självvärde är separata begrepp som jag använder för att vidga perspektivet på ordet självkänsla.

Mina definitioner för de fyra begreppen är i korthet:

Självförtroende Du tror på dig själv, att du kan, vågar och får göra det du förutsätter dig.

Självbild Så här ser du på dig själv.

Självkänsla Du känner och hör dig själv och din kropps signaler.

Självvärde Det här är det värde du tilldelar dig själv.

Självkänslan är för mig den del som jag kallar kroppens GPS och som utgör själva bottnen för ditt självförtroende, din självbild och ditt självvärde.

Alltså - självkänslan är den del som känner, hör och signalerar till dig vad som pågår, vad som känns och var. Det kan vara tankar, känslor, sinnesförnimmelser, kroppsliga signaler från t.ex. metabolismen eller andra fysiska sensationer och symtom.

Om du utan dömande kan fånga dessa signaler så har du en bra grund att ta rätt beslut för din hälsa och ditt välmående utifrån, och du kommer på sikt att utveckla djupare trygghet, större läkningspotential och en större medvetenhet kring stress och press. Därifrån kan du ta bättre beslut gällande din livsstil, och därmed förebygga många livsstilssjukdomar.

Om du regelbundet scannar din kropp och ditt inre utan dömande kommer du automatiskt att börja utveckla en relation med hela ditt väsen.

I den relationen kommer också ditt självförtroende och självvärde öka, och din självbild att stärkas. Allt i och med att du ser, hör och använder de signaler som berättar för dig vad du behöver. När du lyssnar på det väljer du tveklöst det som är rätt för dig. Även om det många gånger kommer att kräva ditt mod eftersom du inte kommer att följa strömmen utan gå din egen väg, den som är ämnad enkom för dig. 

Nu tror jag du är inspirerad att komma i kontakt med din självkänsla, och jag vill verkligen uppmuntra dig att sätta en rutin för detta. Planera in en liten stund varje dag under veckan för ditt lyssnande inåt. Det kan vara ett fint sätt att starta dagen, att pausa mitt på, eller att runda av dagen på, men bestäm en tidpunkt varje dag där du ser till att få vara ostörd en stund med dig själv. 

Ta gärna hjälp av min Trekroppsmeditation där du guidas till kontakt med din självkänsla. Du hittar till meditationen genom att klicka här.

Pssst! Mot slutet av veckan kommer med en utmaning som du kommer ha rejält försprång i om du övar på självkänslan med start idag. Håll utkik i mina sociala medier så du inte missar! 

Peace

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.