Om vi gör som vi alltid gjort kommer vi alltid ha det som vi alltid haft det

Mitt metodiska arbete för att avslöja inpräglade beteenden och strategier (som inte bara fuckat upp mina försök att leva mitt liv fullt ut, utan också många andras) kallar jag för omprägling.

Det innebär att du övar upp din medvetenhet om dina tankar, känslor och handlingar för att stödja den fysiska kroppen att börja bygga nya automatiska beteenden och strategier.

Unfuck yourself med andra ord! Låt mig förklara lite djupare så du kanske bättre förstår vad jag menar:

En tanke säger dig att du är dålig, borde skärpa dig, inte duger eller kanske att du inte är snygg nog. Tankar som dessa kallar jag resultat.

Dessa resultat kommer från olika situationer du som barn upprepat befunnit dig i och tolkat, och de påföljande handlingar du instinktivt utförde för att få känna dig trygg.

Dina tolkningar och handlingar har nött in en eller flera idéer om dig själv i dig själv, om hur ditt förhållande till världen och andra människorna är. Den samlade idén kallar jag drivrutinen. Det är från den alla dina tankar, känslor och handlingar kommer.

Beroende på hur du lärt dig att hantera bl.a. stress, utmaningar och andras åsikter odlas den del av drivrutinen som är trygg/positiv eller otrygg/negativ.  

För många är en för stor del av drivrutinen negativ. Den tar då via ditt sympatiska nervsystem, inte bara dina tankar och tolkningar, utan även din kropp i besittning. Kroppens hållning, dina gester och din mimik speglar ut det du innerst inne tror om dig själv. Och kroppens hållning matar på det negativa i din drivrutin.

Har du haft en riktigt trygg uppväxt med en bra balans mellan återkoppling och trygghet i hem och från föräldrar, och en tillåtenhet och trygghet att också kunna röra dig utåt i upptäckarsyfte och nyfikenhet, så har du också ett kroppsspråk som visar det.

Den som har en drivrutin som är trygg kommer att mötas av mer härlighet, trygghet, möjlighet och framgång i livet utan rädsla som inslag. 

Den som däremot har en otrygg drivrutin kommer istället att uppleva att det är svårt att känna sig trygg och ha svårt att verkligen släppa människor in i sitt liv.

Vad har det här med tankar, känslor och handlingar att göra? Jo, allt! Eftersom du kan använda dessa för att sluta fucka upp dig själv.

Du kan med andra ord tack vare dina negativa upplevelser hitta tillbaka till din drivrutin och göra om de delar som stör dig.

Du kan använda en negativ tanke, känsla eller handling som en viktig kännedom för att prägla om dig själv till en tryggare människa.

Min metod innehåller bl.a. några frågor att arbeta med där du utan tvekan kommer se ditt mönster. Det är makt att vara medveten om det.

Det är också makt när du kan ta hand om din egen trygghet via medvetenhet genom att du ett litet steg i taget odlar den trygga drivrutinen. Med den får du tillgång till de härliga signalsubstanserna i din kropps kemifabrik och som en bonus börjar ditt kroppsspråk, mimik och uttryck att spegla upp en coolare, tryggare och nöjdare människa.

Hur låter det?

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.