S J Ä L V K Ä N S L A

kroppensgps självkänsla Nov 03, 2019

Självförtroende, självbild, självkänsla och självvärde är separata begrepp som jag använder för att vidga perspektivet på ordet självkänsla.

Mina definitioner för de fyra begreppen är i korthet:

Självförtroende Du tror på dig själv, att du kan, vågar och får göra det du förutsätter dig.

Självbild Så här ser du på dig själv.

Självkänsla Du känner och hör dig själv och din kropps signaler.

Självvärde Det här är det värde du tilldelar dig själv.

Självkänslan är för mig den del som jag kallar kroppens GPS och som utgör själva bottnen för ditt självförtroende, din självbild och ditt självvärde.

Alltså - självkänslan är den del som känner, hör och signalerar till dig vad som pågår, vad...

Fortsätt läsa...

Tiden och to-do´s

stillhet stress tiden Oct 21, 2019

T I D E N

Min klient Johanna delade med sig av en fundering kring tid och to-do som handlar om späckat schema versus stillhet. Så här berättade hon:

Jag är i en period när jag har svinmycket att göra, inser hur jag bara tryckt in to-do´s i kalendern med tanken att ”det är bara att beta av”. Men så blir jag blockerad, osorterad och stressad. Vet inte var jag ska börja och när jag ska vara klar. Försöker göra lite här och lite där men upptäcker hur ineffektiv jag är. Bestämmer mig för att skita i allt och går ut i skogen. Kopplar bort och tittar på allt det gröna, känner dofter och luften mot huden. När jag kommer hem märker jag hur jag verkar ha sorterat omedvetet, för plötsligt kan jag se klart vad jag ska prioritera och vad som faktiskt inte är särskilt viktigt.

För mig är det här ett tydligt...

Fortsätt läsa...

Om rolltagningar i relationer

drama relationer roller Oct 13, 2019

Som barn lär du dig tidigt vem du ska vara i relation till andra, och barnets tolkningar kommer sedan att på olika sätt att spegla sig i alla dina relationer genom livet.

Det du idag upplever i dina relationer har sitt ursprung i din uppväxt. Det du fått lära dig om vad som är rätt och fel, hur du fått hjälp att tolka situationer och personer, vilka anpassningar du lärt och antagit, styr dig än i dag.

Man kan säga att du i dina nutida relationer lever med generationers påverkan i ditt nervsystem genom din prägling i uppväxten.

Alltså; vad dina föräldrar fört över på dig, som de i sin tur påverkats av från sina föräldrar, och så vidare genom generationer tillbaka.

Ett exempel: Blir du som barn hindrad eller förbjuden att uttrycka negativa känslor genom att dina föräldrar protesterar, stoppar eller straffar dig...

Fortsätt läsa...

Din inbyggda GPS

kroppen signaler Oct 07, 2019

Många av mina klienter som läker efter utmattningssyndrom vittnar om en sorg att inte orka lika mycket som innan de blev sjuka. Det säger en del om den okunskap vi människor har om vår inbyggda GPS; alltså den signal kroppen använder för att berätta för oss vad vi mår bra av och inte, och som vi omedvetet tränas i att inte lyssna till.

Vi lär oss tidigt att det är bra att vara stark, glad och att vi är duktiga när vi kan hålla många bollar i luften. Känslighet, trötthet och blyghet är inte uppskattade egenskaper, men att bita ihop och köra vidare ses som målmedvetet och driftigt.

Vi uppfostras till att följa strömmen av kapabla människor, samtidigt som vi tappar bort förmågan att lyssna på kroppens GPS-signal. Den som hjälper oss genom att säga stoppvänta eller nej.

Orsaken...

Fortsätt läsa...

Let´s GO BEYOND

V I L L  D U  F Ö R Ä N D R I N G ?
Om du är inne här hos mig och läser är du antagligen en person som hållit på mer eller mindre länge eller mycket med din personliga utveckling. Du har kanske uppnått vissa mål men upplever trots det ingen varaktig förändring på djupet?

Du får känslan av maktlöshet med jämna eller ojämna mellanrum. Gamla osköna situationer och känslor upprepar sig även fast du försökt göra vissa förändringar i tanke och handling.

För dig som vill ta tjuren vid hornen på riktigt, få ett skönare liv och leva såsom det passar just DIG, står nu dörrarna till Go Beyond öppna.

Go Beyond är en plattform som jag har byggt för dig att hitta din väg till mer frihet, glädje och balans. En inspirerande plats där du i samvaro med andra får nycklar...

Fortsätt läsa...

Om relationer och hur de kan hålla oss fångna

medvetenhet relationer Sep 16, 2019

Detta med relationer hörni, varför måste det vara så svårt?

Hur ofta upplever vi inte att vi inte har det som vi vill och behöver med våra människor? Hur ofta sliter inte relationer i hjärtat och försätter oss i så jobbiga känslor att vi nästan inte står ut?

En av mina klienter berättade om hur hennes sätt att se på sig själv och människorna runt henne ändrades under en fest hon var på med sin dåvarande kille. 

”Det bara hände. Jag såg plötsligt vad både min kille och jag, och flera andra gäster på festen, höll på med. Hur vi alla handlade utifrån samma fokus: att bli sedda, bekräftade och beundrade.”

När hon blev medveten om detta kunde hon släppa idén om hur hon behövde bli sedd och hur andra behövde handla...

Fortsätt läsa...

Präglingen

barndom prägling Sep 09, 2019

Din barndoms prägling styr den du är i dag i så hög grad att du skulle bli mörkrädd om du visste!

För mig är vetskapen om präglingen vägen in i medvetenhet.

Medvetenhet om hur just du är präglad. Alltså specifikt om vad som satt sina spår i just dig och vad som skapat just din automatik när det gäller t.ex. impulser och försvarsmekanismer. Automatik som utlöses av det jag benämner som triggers.

Vad vet du om dina specifika triggers och om orsaken till dem? Vad vet du om det som driver dig? Vad vet du om det som stoppar dig? Om vem och vad du egentligen är, bortom dina präglingar?

Att hjälpa dig ta reda på vem och vad du är under alla koncept, rädslor, präglingar och instinkter har blivit en passion för mig.

Verktyg att hitta svaren till dessa frågor är en av de sex nycklarna jag lär ut till alla mina klienter och elever.

När...

Fortsätt läsa...

Kroppen

kroppen prägling Sep 02, 2019

Vår kunskap om kroppen består idag till mesta del av en massa förutfattade meningar och inpräntade idéer om vad kroppen är. Om hur man ska ta hand om den, hur den ska se ut, om vad som är rätt och fel och så vidare.

Jag har samlat på mig massor med kunskap om kroppen som jag vill dela med mig av till dig.

För lite mer än tjugo år sedan arbetade jag som Näringsmedicinare. Det innebär i korthet att jag hjälpte människor som hade fysiska bekymmer att bli fria från dem. Jag kom att bli rätt grym på det, och många cancersjuka började strömma till min mottagning efter rekommendation från klienter jag hade hjälpt med andra sjukdomsbilder och symptom.

 Jag, som i lagens mening var ”kvacksalvare”, fick inte behandla vissa patientgrupper, däribland cancersjuka. Men många av dem hade fått mig så hårt...

Fortsätt läsa...

Freden i dig

Det är fasen inte lätt att vara människa, det skall gudarna veta. Mänskligheten mår allt sämre. Tiden och pengarna räcker inte till. Hälsan och relationerna svajar. Jorden lider.

I dag påverkas vi av flera hot än brist på förnödenheter och tak över huvudet. Kollektivet förväntar sig att du beter dig på vissa sätt för att du ska få vara med.

En sådan sak som för få likes på ett Instagraminlägg kan trigga igång instinkternas svar på hot och skapa en enorm ansträngning för din kropp.

Dessa, både små och större, ansträngningar retar ditt nerv- och endokrina system, som på sikt leder in i trötthet, depression och fysiska symptom. På det följer oron att det kanske är något allvarligt fel på dig. Snart handlar det upplevda hotet kanske om liv eller död?

Du, precis som...

Fortsätt läsa...

Coach Sara presenterar sig

coach Aug 19, 2019

Vem är jag? 

Jag heter Sara och är yogalärare, arbetsförmedlare, coachande terapeut, sambo och mamma till tre pojkar, varav en med flera funktionsnedsättningar. Att leva med ett barn med funktionsnedsättningar har förändrat mig i grunden. Allt det där självklara är inte längre så självklart och min sons särskilda behov styr stora delar av min vardag.

Vem var jag?

Jag miste min mamma när jag var 18 år och tog mig inte tid att sörja. Jag kämpade på och sprang vidare i livet, utbildade mig, gifte mig, skaffade barn - allt det där man ska göra. När min andra fina lille kille, han som aldrig sov på nätterna, aldrig var nöjd och som inte fungerade som vår första pojk, kom, så började jag springa än fortare. Jag tänkte att så länge jag håller igång känns det ju faktiskt bra.

Jag levde i total...

Fortsätt läsa...
1 2 3 4 5 6 7
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.