Om rolltagningar i relationer

drama relationer roller Oct 13, 2019

Som barn lär du dig tidigt vem du ska vara i relation till andra, och barnets tolkningar kommer sedan att på olika sätt att spegla sig i alla dina relationer genom livet.

Det du idag upplever i dina relationer har sitt ursprung i din uppväxt. Det du fått lära dig om vad som är rätt och fel, hur du fått hjälp att tolka situationer och personer, vilka anpassningar du lärt och antagit, styr dig än i dag.

Man kan säga att du i dina nutida relationer lever med generationers påverkan i ditt nervsystem genom din prägling i uppväxten.

Alltså; vad dina föräldrar fört över på dig, som de i sin tur påverkats av från sina föräldrar, och så vidare genom generationer tillbaka.

Ett exempel: Blir du som barn hindrad eller förbjuden att uttrycka negativa känslor genom att dina föräldrar protesterar, stoppar eller straffar dig...

Fortsätt läsa...

Syskon och familjer i kris

 Frågan om jag kunde skriva om syskonrelationer vid föräldrars sjukdom och bortgång kom. Jag rockar loss med min egen tolkning på ämnet med ett väldigt vackert case från min egen verksamhet.

Inte alla syskonrelationer funkar så bra i kris. Jag skall berätta för dig om en situation som jag blev inkallad till, där en familj hamnat i kris på kris efter att en förälder blivit svårt sjuk.

En hel del är omgjort i texten, så det inte går att spåra vem specifikt jag berättar om. Dessutom har jag kontaktat klienten i fråga och fått godkänt på att använda hens historia.

Det var en vår får tre år sedan. En av mina klienter, sedan långt tid, kontaktade mig med ett sms. KRIS, stod det. Kan du hjälpa min familj? Eftersom jag egentligen inte arbetar med familjer så förhöll jag mig tveksam. Carina (som vi...

Fortsätt läsa...

Drama!! En ofrånkomlig livsstil, eller?

Vi människor dras till drama som getingar till saften. Vi kan inte låta bli även om det kan bli obekvämt. Vi klagar kanske om våra tillkortakommanden inför andra och får genom det ett slags berättigande. Eller så söker vi gillande genom att sträva mot att vara duktiga och smarta. Om andra pekas ut som mindre bra kan känslan av trygghet och makt kanske infinna sig för en stund.

I radio, på TV, i poddar och på sociala medier lyfts olika människor fram genom att det sätts emfas på dramat och de svårigheter som övervunnits. Avslutningsvis visas perfektionen som sen infunnit sig. Hjältens resa. Storytelling. Psykologiska spel. Vi fastnar i dem. Identifierar oss med händelserna och omedvetet fastnar vi i oftast i en roll som vi (också omedvetet) odlar och känner igen oss och världen utifrån.

En fråga till dig:

Vem känner du igen dig...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.