Kroppens intelligens

intuition kroppen Dec 09, 2019

 En gång i tiden levde jag som att min kropp var min fiende. Jag försökte på alla sätt att få den till saker den egentligen inte kunde, ville eller var lämpad för. Till slut sade den ifrån i full kraft!

 Jag somnade under viktiga möten. Skador uppstod så fort jag försökte komma igång att träna. Om jag drack alkohol fick jag förgiftningssymptom med kräkningar, huvudvärk och sängliggande som resultat.

 Parallellt med att detta skedde i min kropp började jag höra, känna och förstå saker jag aldrig innan hade uppmärksammat. När jag kunde lyssna in kroppen började jag också försöka tyda och lyda dess signaler. Vila, tillbakadragenhet och alkoholfrihet var delar av det recept jag till slut förstod att min kropp förskrev för mig, och som också ledde till min läkning.

 Efterhand kom...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.