Kroppens intelligens

intuition kroppen Dec 09, 2019

 En gång i tiden levde jag som att min kropp var min fiende. Jag försökte på alla sätt att få den till saker den egentligen inte kunde, ville eller var lämpad för. Till slut sade den ifrån i full kraft!

 Jag somnade under viktiga möten. Skador uppstod så fort jag försökte komma igång att träna. Om jag drack alkohol fick jag förgiftningssymptom med kräkningar, huvudvärk och sängliggande som resultat.

 Parallellt med att detta skedde i min kropp började jag höra, känna och förstå saker jag aldrig innan hade uppmärksammat. När jag kunde lyssna in kroppen började jag också försöka tyda och lyda dess signaler. Vila, tillbakadragenhet och alkoholfrihet var delar av det recept jag till slut förstod att min kropp förskrev för mig, och som också ledde till min läkning.

 Efterhand kom...

Fortsätt läsa...

Din inbyggda GPS

kroppen signaler Oct 07, 2019

Många av mina klienter som läker efter utmattningssyndrom vittnar om en sorg att inte orka lika mycket som innan de blev sjuka. Det säger en del om den okunskap vi människor har om vår inbyggda GPS; alltså den signal kroppen använder för att berätta för oss vad vi mår bra av och inte, och som vi omedvetet tränas i att inte lyssna till.

Vi lär oss tidigt att det är bra att vara stark, glad och att vi är duktiga när vi kan hålla många bollar i luften. Känslighet, trötthet och blyghet är inte uppskattade egenskaper, men att bita ihop och köra vidare ses som målmedvetet och driftigt.

Vi uppfostras till att följa strömmen av kapabla människor, samtidigt som vi tappar bort förmågan att lyssna på kroppens GPS-signal. Den som hjälper oss genom att säga stoppvänta eller nej.

Orsaken...

Fortsätt läsa...

Kroppen

kroppen prägling Sep 02, 2019

Vår kunskap om kroppen består idag till mesta del av en massa förutfattade meningar och inpräntade idéer om vad kroppen är. Om hur man ska ta hand om den, hur den ska se ut, om vad som är rätt och fel och så vidare.

Jag har samlat på mig massor med kunskap om kroppen som jag vill dela med mig av till dig.

För lite mer än tjugo år sedan arbetade jag som Näringsmedicinare. Det innebär i korthet att jag hjälpte människor som hade fysiska bekymmer att bli fria från dem. Jag kom att bli rätt grym på det, och många cancersjuka började strömma till min mottagning efter rekommendation från klienter jag hade hjälpt med andra sjukdomsbilder och symptom.

 Jag, som i lagens mening var ”kvacksalvare”, fick inte behandla vissa patientgrupper, däribland cancersjuka. Men många av dem hade fått mig så hårt...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.