G L Ä D J E

magi vardagsglädje Nov 11, 2019

Min mamma hade ett stort bekymmer när hon kämpade mot en aggressiv cancer, utöver sjukdomen i sig. Det var att inte alla hennes fyra barn levde i en kärleksrelation. Hon ville så gärna att vi skulle få uppleva den kärlekslycka hon själv upplevt med vår pappa. Hennes högsta önskan gällande mig var uppfylld när jag presenterade min Jörgen för henne för första gången, ett par veckor innan hon gick bort.

 Glädjen i mammas ögon var så påtaglig. När hon viskade fram: Åh vilken lycka! strömmade tårar över mina kinder. Jag kände en total avslappning och glädje när jag såg min döende mamma finna frid i att jag var älskad och hållen av en man.

I botten av alla positiva känslor vilar trygghet, och i botten av alla negativa känslor vilar rädsla. Utifrån dessa två grundkänslor...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.