Syskon och familjer i kris

 Frågan om jag kunde skriva om syskonrelationer vid föräldrars sjukdom och bortgång kom. Jag rockar loss med min egen tolkning på ämnet med ett väldigt vackert case från min egen verksamhet.

Inte alla syskonrelationer funkar så bra i kris. Jag skall berätta för dig om en situation som jag blev inkallad till, där en familj hamnat i kris på kris efter att en förälder blivit svårt sjuk.

En hel del är omgjort i texten, så det inte går att spåra vem specifikt jag berättar om. Dessutom har jag kontaktat klienten i fråga och fått godkänt på att använda hens historia.

Det var en vår får tre år sedan. En av mina klienter, sedan långt tid, kontaktade mig med ett sms. KRIS, stod det. Kan du hjälpa min familj? Eftersom jag egentligen inte arbetar med familjer så förhöll jag mig tveksam. Carina (som vi...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.