S J Ä L V K Ä N S L A

kroppensgps självkänsla Nov 03, 2019

Självförtroende, självbild, självkänsla och självvärde är separata begrepp som jag använder för att vidga perspektivet på ordet självkänsla.

Mina definitioner för de fyra begreppen är i korthet:

Självförtroende Du tror på dig själv, att du kan, vågar och får göra det du förutsätter dig.

Självbild Så här ser du på dig själv.

Självkänsla Du känner och hör dig själv och din kropps signaler.

Självvärde Det här är det värde du tilldelar dig själv.

Självkänslan är för mig den del som jag kallar kroppens GPS och som utgör själva bottnen för ditt självförtroende, din självbild och ditt självvärde.

Alltså - självkänslan är den del som känner, hör och signalerar till dig vad som pågår, vad...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.