Om vi gör som vi alltid gjort kommer vi alltid ha det som vi alltid haft det

Mitt metodiska arbete för att avslöja inpräglade beteenden och strategier (som inte bara fuckat upp mina försök att leva mitt liv fullt ut, utan också många andras) kallar jag för omprägling.

Det innebär att du övar upp din medvetenhet om dina tankar, känslor och handlingar för att stödja den fysiska kroppen att börja bygga nya automatiska beteenden och strategier.

Unfuck yourself med andra ord! Låt mig förklara lite djupare så du kanske bättre förstår vad jag menar:

En tanke säger dig att du är dålig, borde skärpa dig, inte duger eller kanske att du inte är snygg nog. Tankar som dessa kallar jag resultat.

Dessa resultat kommer från olika situationer du som barn upprepat befunnit dig i och tolkat, och de påföljande handlingar du instinktivt utförde för att få känna dig trygg.

Dina tolkningar och handlingar...

Fortsätt läsa...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.