Om Beyond Illusions

Beyond Illusions startades av Helena Broander 1994 som då bedrev terapi i form av Näringsmedicin.

Genom åren har de kliniska resultaten inneburit att verksamheten istället erbjuder samtalsterapi med basen på medvetenhet om individens omedvetna präglingar och drivkrafter.

Uppväxten, kollektivet, instinkterna och den enskilda individens anpassning till dessa kan skapa ett flertal svårbehandlade tillstånd både psykiskt och fysiskt.

Med medvetenhet kommer en läkningspotential men även den positiva känslan av makten att själv kunna påverka och förverkliga sig själv i sitt liv

Idag är företaget en plattform för den som söker stöd för sin personliga utveckling på olika grunder. 

Ett flertal terapeuter utbildade med samma grund, men individuellt specialiserade på särskilda ämnen, kan stödja många fler människor och specifika frågeställningar och du som söker stöd kan lätt hitta just din hjälp.

Läs mer om kollegiet här.

Om Helena:

Under åren har jag samlat på mig en mängd utbildningar och kunskaper. Ur dem har jag byggt olika förklaringsmodeller samt skapat verktyg och processer för ökad medvetenhet.

Basen ligger i Uppväxttrauman, Anknytning, Psykosomatik och närvarons påverkan på nervsystemet och de inpräglade omedvetna drivkrafterna.

Min passion ligger i att skapa förutsättningar för fler att kunna leva som jag själv gör, ett liv med mer positivt flöde, enkelhet och frihet.

På egen hand och tillsammans med andra, har jag sedan 20 år bedrivit utbildningar av terapeuter, rehabilitering av långtidssjuksjukskrivna människor, haft gruppterapi, kurser för ökad medvetenhet, hållit processer för ompräglingar och samtal för utveckling och läkning av enskilda och par.

Min egen erfarenhet av att ta mig från förtvivlan till det liv jag lever idag, ligger i stort till grund för allt Beyond illusions erbjuder. Allt BI förmedlar har jag själv funnit och använt på min resa till den frihet jag idag upplever.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.