Om Beyond Illusions

Beyond Illusions startades av Helena Broander 1994 som då bedrev terapi i form av Näringsmedicin.

Genom åren har de kliniska resultaten inneburit att verksamheten istället erbjuder samtalsterapi med basen på medvetenhet om individens omedvetna präglingar och drivkrafter.

Uppväxten, kollektivet, instinkterna och den enskilda individens anpassning till dessa kan skapa ett flertal svårbehandlade tillstånd både psykiskt och fysiskt.

Med medvetenhet kommer en läkningspotential men även den positiva känslan av makten att själv kunna påverka och förverkliga sig själv i sitt liv

Om Helena:

Under åren har jag samlat på mig en mängd utbildningar och kunskaper. Ur dem har jag byggt olika förklaringsmodeller samt skapat verktyg och processer för ökad medvetenhet.

Basen ligger i Uppväxttrauman, Anknytning, Psykosomatik och närvarons påverkan på nervsystemet och de inpräglade omedvetna drivkrafterna samt de signalsubstanser som pga detta påverkar hur människan känner sig.

Min passion ligger i att skapa förutsättningar för fler att kunna leva som jag själv gör, ett liv med mer positivt flöde, enkelhet och frihet.

Sedan 20 år har jag på egen hand och tillsammans med andra bedrivit utbildningar och handledning av terapeuter, rehabilitering av långtidssjuksjukskrivna människor, haft gruppterapi, kurser för ökad medvetenhet, hållit processer för ompräglingar och samtal för utveckling och läkning av enskilda och par.

Min egen erfarenhet av att ta mig från förtvivlan till det liv jag lever idag, ligger i stort till grund för allt Beyond illusions erbjuder. Allt BI förmedlar har jag själv funnit och använt på min resa till den frihet jag idag upplever.

Från våren 2023 erbjuds förutom Deeper och enskilda samtal även handledning av samtalsterapeuter 

Close

50% Complete

Sajna upp för att få mina uppdateringar och erbjudanden!