Om Helena

  Jag har arbetat som terapeut i närmare 25 år. Min specialkompetens ligger i Anknytningsteori, Uppväxttrauma, Psykosomatik och Närvaro.

Under åren har jag samlat på mig en mängd utbildningar och kunskaper.  Ur dem har jag byggt olika förklaringsmodeller samt skapat verktyg och processer för ökad medvetenhet. 

Min passion ligger i att skapa förutsättningar för fler att kunna leva som jag själv gör, ett liv med mer inspiration, lugn och frihet.

På egen hand och tillsammans med andra, har jag sedan 20 år bedrivit utbildningar av terapeuter, rehabilitering av långtidssjuksjukskrivna människor, haft gruppterapi, kurser för ökad medvetenhet, hållit processer för ompräglingar och samtal för utveckling och läkning av enskilda och par.

Privat lever jag som jag lär; ett passionerat och utvecklande liv. Med ena foten i myllan i Sollebrunn, i Västergötland och med den andra foten på asfalten, i Stockholm. Genom detta erbjuder jag mig själv det bästa av två världar.  

Min egen erfarenhet av att ta mig från förtvivlan till det liv jag lever idag, ligger i stort till grund för allt jag erbjuder. Allt jag förmedlar har jag själv funnit och använt på min resa till den frihet jag idag upplever.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.