Ett liv utan tvekan

Min gåva är att kunna leda människor genom spännande och verksamma processer mot att hitta sin tveklösa självklarhet, värde och intuition för att leva liv utan omedvetna präglingar, dömande eller uppskjutande.

Jag står orubbad på min devis:

"Det är inget fel på dig, det är bara dina inpräglade missuppfattningar som luras"

BOKA TID FÖR UTREDNINGSSAMTAL

F U L L B O K A D

För dig som vill ha enskilt stöd men ännu inte bokat dig, signa upp dig på väntelistan.

Alla mina erbjudanden ger dig mer av detta!

Mer intuition, medvetenhet och djup trygghet

Mer energi, lust, kraft och riktning

Mer självkänsla, självförtroende, värde och självklarhet

"Helena är en rak sann ärlig coach/terapeut med lång erfarenhet av att läka hela människan! Helena ser ens djupaste sår och har enkla verktyg för att få styr på ens bekymmer med livet. Hon gör inte arbetet åt dig utan stöttar och utmanar med enkla och väl beprövade metoder. Resultatet för mig, av samtal, kurser och eget arbete är en djupare förståelse av mina negativa präglingar och medvetenhet om hur jag kan leva i renare relationer som i slutändan givit mig en djupare frid i själen/livet."

Charlotte Balcker
Mäklare

Ofta ställda frågor

Du känner rädsla för att bli avslöjad eller för att göra fel. Du är högpresterande men aldrig nöjd. Du har prövat "allt" men känner dig ändå i klorna på mindre sköna känslor. Eller så är du en bra bit kommen i din personliga utveckling och vill ha lite push, utmaning och nya vinklar. 

Hittar du inte dig själv i ovanstående kan du kolla om ditt problemområde finns i listan under: 

 • Relationer
 • Hälsa 
 • Glädje
 • Ångest
 • Uppskjutande
 • Oro
 • Jämför med andra
 • Anpassad
 • Självförakt
 • Uppgivenhet 
 • Depression
 • Medberoende
 • Utsatthet
 • Ensamhet
 • Hypokondri
 • Konflikter
 • Kroppsliga symtom
 • Sjukdom
 • Singel
 • Rädsla
 • Utanförskap
 • Nervositet
 • Kärlek och intimitet
 • Vänskap
 • Konflikter
 • Kommunikation
 • Utbränd
 • Uttråkad
 • Psykosomatik
 • Tid
 • Pengar
 • Självförtroende
 • Självkänsla

1. Utredningssamtal  90 minuter.   

Du funderar på om jag kan vara rätt lösning för dig. Vi utreder vad det är du bäst skulle kunna göra för att lösa den situation du befinner dig i. Du får en tydlig ide om hur det skulle se ut och vilket av mina program som skulle passa dig bäst. 

2. Utredningssamtal + 5 alt. 10 möten

Du har en specifik issue och du vill vara öppen för att ngt mer kanske kommer upp och behöver adresseras. Tydligt mål och väg dit som klargörs i utredningssamtalet. 

3. Resan hem - 6 månader 

Du går igenom fem stora områden; Din prägling, dina relationer, din kropp, din tid och ditt naturliga tillstånd och reser mot en destination där du har djup kontakt med dig själv, din intuition och tilliten till att du vet bäst vad du vill använda ditt liv till och hur du gör för att fortsätta att hålla dig på den vägen. 

4. Onlinekurser

Läs mer genom att klicka på länkarna i kursnamnet:

Rum för kärlek

Grunden

 

Du lär ha mer energi, en god självkänsla och ett ofrånkomligt självförtroende. Du kan härbärgera och hushålla på din energi. Du har lust, ser möjligheter och kan känna dig nöjd med det liv du skapar till dig själv utan att ha dåligt samvete över att du sätter relationen till dig själv i första rummet. Sist men inte minst så har du lärt dig att acceptera att du bara är människa och kan släppa iden om att vara "perfekt" eftersom du är perfekt oavsett.

 

Välkommen att kontakta mig på [email protected]

 

LEV UTAN TVEKAN MED FULL ENERGI

Rädsla för att bli avslöjad, göra fel, stress, oro och ångest har i det närmaste blivit folksjukdomar. Dock märks det nästan inte för över det har vi lärt oss att lägga olika roller, stilar och attityder. Eftersom instinkten styr oss till jämförelse och bedömning så är vi lätta offer för det som händer utanför. Vi gör samma som den grupp vi vill tillhöra. Dessutom lämnar vi genom det, möjligheter att leva det vi innerst inne själva vill...så till den grad att vi inte ens längre hör det....

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.