Ett liv utan tvekan

Min gåva är att kunna leda människor genom spännande och verksamma processer mot att hitta sin tveklösa självklarhet, värde och intuition för att leva liv utan omedvetna präglingar, dömande eller uppskjutande.

Jag står orubbad på min devis:

"Det är inget fel på dig, det är bara dina inpräglade missuppfattningar som luras"

TILL MIN VÄNTELISTA

TESTPILOT?

PÅ grund av hög belastning och oförmåga att möta allas behov, utbildar jag just nu flera kollegor och testar samtidigt olika erbjudanden online. Vill du vara testpilot vid mitt nästa erbjudande eller Beta-test?

Alla mina erbjudanden ger dig mer av detta!

Intuition, medvetenhet och djup trygghet

Energi, lust, kraft och riktning

Självkänsla, självförtroende, värde och självklarhet

F U L L B O K A D

För dig som vill ha enskilt stöd av Helena, signa upp dig på väntelistan.

"Helena ser ens djupaste sår och har enkla verktyg för att få styr på ens bekymmer med livet. Resultatet för mig, av samtal, kurser och eget arbete är en djupare förståelse av mina negativa präglingar och medvetenhet om hur jag kan leva i renare relationer som i slutändan givit mig en djupare frid i själen/livet."

Charlotte Balcker
Mäklare

Ofta ställda frågor

Dina behov kommer sist, du kämpar på och gör ditt bästa i alla lägen. Trots det är du självkritisk och ägnar mycket tid åt att fundera över hur du skall bli och få det bättre.

Du tappar din energi med jämna mellanrum och skjuter oftast upp det som verkligen är viktigt för dig.

Du kanske känner att du inte riktigt räcker till, att du inte riktigt duger och oroar dig för vad andra skall tycka om dig. Du kan också bära en rädsla för att bli avslöjad eller för att göra fel. Du är högpresterande men aldrig nöjd.

Du har prövat "allt" men känner dig ändå i klorna på mindre sköna känslor. Eller så är du en bra bit kommen i din personliga utveckling och vill ha lite push, utmaning och nya vinklar. 

Hittar du inte dig själv i ovanstående kan du kolla om ditt problemområde finns i listan under: 

 • Relationer
 • Hälsa 
 • Glädje
 • Ångest
 • Uppskjutande
 • Oro
 • Jämför med andra
 • Anpassad
 • Självförakt
 • Uppgivenhet 
 • Depression
 • Medberoende
 • Utsatthet
 • Ensamhet
 • Hypokondri
 • Konflikter
 • Kroppsliga symtom
 • Sjukdom
 • Singel
 • Rädsla
 • Utanförskap
 • Nervositet
 • Kärlek och intimitet
 • Vänskap
 • Konflikter
 • Kommunikation
 • Utbränd
 • Uttråkad
 • Psykosomatik
 • Tid
 • Pengar
 • Självförtroende
 • Självkänsla

1. Utredningssamtal  90 minuter.   

Du funderar på om jag kan vara rätt lösning för dig. Vi utreder vad det är du bäst skulle kunna göra för att lösa den situation du befinner dig i. Du får en tydlig ide om hur det skulle se ut och vilket av mina program som skulle passa dig bäst. 

2. Utredningssamtal + 5 alt. 10 möten

Du har en specifik issue och du vill vara öppen för att ngt mer kanske kommer upp och behöver adresseras. Tydligt mål och väg dit som klargörs i utredningssamtalet. 

3. Ritualer 

Du går igenom fem stora områden och reser mot en destination där du har fördjupad kontakt med dig själv, din intuition och tilliten till att du vet bäst vad du vill använda ditt liv till och hur du gör för att fortsätta att hålla dig på den vägen. 

4. Onlinekurser

Läs mer genom att klicka på länkarna i kursnamnet:

Rum för kärlek

Grunden

 

Du lär ha mer energi, en god självkänsla och ett ofrånkomligt självförtroende. Du kan härbärgera och hushålla på din energi. Du har lust, ser möjligheter och kan känna dig nöjd med det liv du skapar till dig själv utan att ha dåligt samvete över att du sätter relationen till dig själv i första rummet. Sist men inte minst så har du lärt dig att acceptera att du bara är människa och kan släppa iden om att vara "perfekt" eftersom du är perfekt oavsett.

 

Välkommen att kontakta mig på [email protected]

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.